Fakturabevakning

Hur fungerar betalningsbevakning

Vår reskontraservice är enkel. Ni skickar faktura underlag till LEAB Gruppen AB där den registreras i vårt datasystem. När era kunder betalar fakturan får vi information från er betalningscentral och likviden går direkt till ert bankkonto. Redovisning om betalning sker dagligen och om ni önskar har ni full kontroll på betalningsflödet via vårt informations-center. Som kund hos oss får ni en och samma handläggare som följer ert ärende från registrering av faktura till slutredovisning. Hög service och lättillgänglighet är viktigt för både oss och våra kunder.

Ni kan anlita våra tjänster vid behov, exempelvis vid hög arbetsbelastning eller under expansiva faser, eller som en mer varaktig lösning. Vi skräddarsyr finansiella lösningar och tar gärna fram en lösning som passar perfekt efter ert företags förutsättningar och önskemål.

Kontakta oss på 0372-77 50 25 för mer information kring våra tjänster.

  • De personuppgifter som du lämnar i kontakt formuläret kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna utföra den önskan som ni begär.

    Uppgifterna kommer endast att behandlas inom företaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Fakturabevaknings-tjänst

Faktura- eller betalningsbevakning är en av de tjänster LEAB Gruppen AB kan erbjuda. Vi bevakar uteliggande fordringar åt företag som vill frigöra resurser och i stället fokusera på sin kärnverksamhet. Vi har över 40 års erfarenhet av finansiella tjänster och hjälper ert företag att stärka kassan. Kontakta oss så berättar vi mer om vår reskontraservice.

Få betalt i tid

En av de största fördelarna med fakturabevakning är att
LEAB Gruppen AB har full kontroll på att ni får betalt i tid. Ni slipper att lägga tid på att kontrollera betalningsflödet, och vi ser till att likviden går direkt till ert bankkonto. När era kunder betalar sina fakturor får vi betalningsinformationen från er betalningscentral och ser till att betalningen går till ert konto. Vi redovisar betalningar dagligen och via vårt informations-center kan ni ha full kontroll över betalningsflödet.


Genom att överlåta betalningsbevakning och fakturering till en extern part frigör ni resurser och kan i stället lägga fokus på er kärnverksamhet. En perfekt lösning för företag som befinner sig i en expansiv fas eller helt enkelt vill bli starkare på marknaden. Ni sänker även era bankkostnader och stärker kassan genom att anlita oss för övervakning av era fordringar och reskontra.

Våra resurser - Er styrka

Kontakta oss på 0372-77 50 25