Redovisning

Redovisning

Vill du veta mer?
Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig.

 • De personuppgifter som du lämnar i kontakt formuläret kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att kunna utföra den önskan som ni begär.

  Uppgifterna kommer endast att behandlas inom företaget. Du har rätt att gratis en gång om året få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas och hur de behandlas. Du kan också begära rättelse av de personuppgifter som behandlas.

Vi hjälper små, medelstora och stora företag till effektivare
bokföring och där tillhörande tjänster.
bokslut, deklaration, fakturahantering m.m. kräver mycket tid och kunskap. Men med rätt konsult eller redovisningsbyrå blir allt lättare.

 
Anlitar Ni oss för ovan nämnda tjänster kan Ni fokusera till 100% på ert företag.

Med vår digitala tjänst "LEAB online" kan Ni nå all er bokföring, attestera dina leverantörsfakturor och även hitta diverse olika dokument som kan vara till nytta för just dig.
allt i realtid dygnet runt från hela världen.

Vi hjälper dig med följande:

 
 • Bokföring
 • Bokslut
 • Kundfakturor
 • Leverantörsfakturor med elektronisk attestering
 • Lön och personal
 • Kvittohantering
 • Deklaration
 • Revision

Våra resurser - Er styrka

Kontakta oss på 0372-77 50 25